Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0078/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0041

Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk

12.11. Situace ve Venezuele (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2559(RSP))

Rozprava se konala dne 6. února 2018 (bod 16 zápisu ze dne 6.2.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. února 2018 (bod 3 zápisu ze dne 8.2.2018).

Návrhy usnesení B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 a B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0078/2018

(nahrazující B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa za skupinu PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2018)0041)

(Návrhy usnesení B8-0083/2018, B8-0087/2018 a B8-0094/2018 se neberou v potaz.)

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí