Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0078/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0041

Protokoll
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - Strasbourg

12.11. Olukord Venezuelas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2018/2559(RSP))

Arutelu toimus 6. veebruaril 2018 (6.2.2018 protokollipunkt 16).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 ja B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0078/2018

(asendades B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa fraktsiooni PPE nimel;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0041)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0083/2018, B8-0087/2018 ja B8-0094/2018 muutusid kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika