Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0078/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0041

Pöytäkirja
Torstai 8. helmikuuta 2018 - Strasbourg

12.11. Venezuelan tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2018/2559(RSP))

Keskustelu käytiin 6. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 16).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. helmikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 ja B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0078/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa PPE-ryhmän puolesta

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0041)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0083/2018, B8-0087/2018 ja B8-0094/2018 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö