Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0078/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0041

Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. vasario 8 d. - Strasbūras

12.11. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2018/2559(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. vasario 6 d. (2018 02 06 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2018 m. vasario 8 d. (2018 02 08 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 ir B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0078/2018

(keičia B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa PPE frakcijos vardu;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0041)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0083/2018, B8-0087/2018 ir B8-0094/2018 anuliuoti.)

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika