Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2559(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0078/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/02/2018 - 12.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0041

Notulen
Donderdag 8 februari 2018 - Straatsburg

12.11. Situatie in Venezuela (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2018/2559(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 februari 2018 (punt 16 van de notulen van 6.2.2018).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 8 februari 2018 (punt 3 van de notulen van 8.2.2018).

Ontwerpresoluties B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 en B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0078/2018

(ter vervanging van B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, namens de PPE-Fractie;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0041)

(Ontwerpresoluties B8-0083/2018, B8-0087/2018 en B8-0094/2018 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid