Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0078/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0041

Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg

12.11. Situationen i Venezuela (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2559(RSP))

Debatten hade ägt rum den 6 februari 2018 (punkt 16 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 8 februari 2018 (punkt 3 i protokollet av den 8.2.2018).

Resolutionsförslag B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 och B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0078/2018

(ersätter B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec och Lorenzo Cesa för PPE-gruppen,

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski och Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0041)

(Resolutionsförslagen B8-0083/2018, B8-0087/2018 och B8-0094/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy