Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2553(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0085/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 08/02/2018 - 12.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0042

Jegyzőkönyv
2018. február 8., Csütörtök - Strasbourg

12.12. Az UNRWA helyzete (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az UNRWA helyzete (2018/2553(RSP))

A vita időpontja: 2018. február 6. (2018.2.6-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2018. február 8. (2018.2.8-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 és B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0085/2018

(amely a B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 és B8-0093/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0042)

Utolsó frissítés: 2018. június 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat