Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0085/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0042

Proces-verbal
Joi, 8 februarie 2018 - Strasbourg

12.12. Situația UNRWA (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația UNRWA (2018/2553(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 17 al PV din 6.2.2018).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 8 februarie 2018 (punctul 4 al PV din 8.2.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 și B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0085/2018

(care înlocuiește B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 și B8-0093/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Adoptat (P8_TA(2018)0042)

Ultima actualizare: 24 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate