Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0085/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0042

Zápisnica
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg

12.12. Situácia UNRWA (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia UNRWA (2018/2553(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 6. februára 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 6.2.2018).

Návrhy uznesenia boli oznámené 8. februára 2018 (bod 4 zápisnice zo dňa 8.2.2018).

Návrhy uznesenia B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 a B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0085/2018

(nahrádzajúci B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 a B8-0093/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa a Tokia Saïfi v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post a Marita Ulvskog v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić a Karol Karski v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun a Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Prijatý (P8_TA(2018)0042)

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia