Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3031(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000086/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000086/2017 (B8-0615/2017)

Συζήτηση :

PV 05/02/2018 - 14
PV 08/02/2018 - 17
CRE 08/02/2018 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

17. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού αερίου στην Ιταλία

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000086/2017) από τους Rosa D'Amato και Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού αερίου στην Ιταλία (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Η Rosa D'Amato αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rosa D'Amato, Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Forenza, και Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria Grapini.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σχόλιο σχετικά με τη δημοσίευση των μείζονος σημασίας επερωτήσεων στην ημερήσια διάταξη.

Παρεμβαίνει ο Udo Bullmann.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου