Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 8. helmikuuta 2018 - Strasbourg

18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

TRAN-valiokunta

- Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa: Tekojen aika! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 108 artikla)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Chilen uudistetusta assosiaatiosopimuksesta (2018/2018(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle Libyasta (2018/2017(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (2017/2280(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: BUDG, INTA, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)

DEVE-valiokunta

- Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen, maakaappaus mukaan lukien (2017/2206(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM, DEVE

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla), JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

FEMM-valiokunta

- Unionin pelastuspalvelumekanismi (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET-valiokunta

- ENISAa, "EU:n kyberturvallisuusvirastoa", ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamista sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifiointia koskeva asetus (''kyberturvallisuussäädös'') (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö