Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. vasario 8 d. - Strasbūras

18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

TRAN komitetas

- Alternatyviųjų degalų naudojimas Europos Sąjungoje: laikas veikti (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(Nuomonė: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

AFET komitetas

- Rekomendaciją Tarybai, Europos Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Čilės modernizuoto asociacijos susitarimo (2018/2018(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (DTT 113 straipsnis)

AFET komitetas

- Rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos (2018/2017(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

INTA komitetas

- Išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima po 2020 m. struktūra (2017/2280(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: BUDG, INTA, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

DEVE komitetas

- Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai, įskaitant žemės grobimą (2017/2206(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: FEMM, DEVE

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [Oficialios kontrolės reglamentas] dalinis keitimas ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 panaikinimas (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: ENVI, JURI (DTT 39 straipsnis)

- Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis), JURI (DTT 104 straipsnis)

FEMM komitetas

- Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET komitetas

- Reglamentas dėl Europos kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir dėl informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE
Nuomonė: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika