Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris - Strasbūra

18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

TRAN komiteja

- Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE, IMCO, REGI).

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Eiropas Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par modernizētu ES un Čīles asociācijas nolīgumu (2018/2018(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju (2018/2017(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

INTA komiteja

- ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (2017/2280(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: BUDG, INTA, DEVE (Reglamenta 54. pants)

DEVE komiteja

- Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi visā pasaulē, tostarp zemes piesavināšanās (2017/2206(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM, DEVE

JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) [Oficiālo kontroļu regula] grozīšana un Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 atcelšana (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)).
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Reglamenta 39. pants), JURI (Reglamenta 104. pants)

FEMM komiteja

- Savienības civilās aizsardzības mehānisms (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET komiteja

- Regula par ENISA, Eiropas Kiberdrošības aģentūru un ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 526/2013, un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju ("Kiberdrošības akts"), (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (Reglamenta 54. pants)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika