Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 8 ta' Frar 2018 - Strasburgu

18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat TRAN

- It-tnedija tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar Ftehim ta' Assoċjazzjoni Modernizzat bejn l-UE u ċ-Ċilì (2018/2018(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-Libja (2018/2017(INI))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (2017/2280(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: BUDG, INTA, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Il-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni fid-dinja, inkluż il-ħtif tal-art (2017/2206(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM, DEVE

Kumitat JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (tfassil mill-ġdid) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat FEMM

- Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

Kumitat AFET

- Regolament dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà", u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013, u li jikkonċerna ċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Mejju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza