Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 8 februarie 2018 - Strasbourg

18. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

TRAN

- Construirea infrastructurii pentru combustibilii alternativi în Uniunea Europeană: e timpul să acționăm! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(aviz: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandarea adresată Consiliului, Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/ vicepreședintelui Comisiei privind un Acord de asociere modernizat între UE și Chile (2018/2018(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandarea adresată Consiliului, Comisiei și SEAE referitoare la Libia (2018/2017(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

INTA

- Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (2017/2280(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: BUDG, INTA, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri (2017/2206(INI))
retrimis comisiei competente: AFET
aviz: FEMM, DEVE

JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, modificarea Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
retrimis comisiei competente: AGRI
aviz: ENVI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

FEMM

- Mecanismul de protecție civilă al UE (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET

- Regulamentul privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea securității cibernetice a TIC („Cybersecurity Act”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură).

Ultima actualizare: 24 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate