Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 8. februar 2018 - Strasbourg

18. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

odbor TRAN

- Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 108 Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Evropski komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o posodobljenem pridružitvenem sporazumu med EU in Čilom (2018/2018(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 113 Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o Libiji (2018/2017(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor INTA

- Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (2017/2280(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: BUDG, INTA, DEVE (člen 54 Poslovnika)

odbor DEVE

- Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu, vključno s prilaščanjem zemljišč (2017/2206(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: FEMM, DEVE

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov, sprememba Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (člen 39 Poslovnika), JURI (člen 104 Poslovnika)

odbor FEMM

- Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

odbor AFET

- Uredba o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije (Uredba o kibernetski varnosti) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (člen 54 Poslovnika)

Zadnja posodobitev: 24. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov