Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 4.Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (внесени предложения за резолюция)
 5.Внесени документи
 6.Петиции
 7.Разпоредби за лятното часово време (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“
  
8.2.Екзекуции в Египет
  
8.3.Детското робство в Хаити
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Изявление на председателството
 11.Състав на Парламента
 12.Време за гласуване
  
12.1.Русия, случаят на Оюб Титиев и Центъра за права на човека „Мемориал“ (гласуване)
  
12.2.Екзекуции в Египет (гласуване)
  
12.3.Детското робство в Хаити (гласуване)
  
12.4.Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (гласуване)
  
12.5.Мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства ***I (гласуване)
  
12.6.Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки, разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN) ***I (гласуване)
  
12.7.Гаранционен фонд за външни дейности ***I (гласуване)
  
12.8.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (гласуване)
  
12.9.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)
  
12.10.Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (гласуване)
  
12.11.Положението във Венесуела (гласуване)
  
12.12.Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) (гласуване)
  
12.13.Промяна на часовото време (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 18.Решения относно някои документи
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите
Протокол (239 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от гласувания (88 kb) Резултати от поименно гласуване (440 kb) Приложение 1 (2 kb) 
 
Протокол (91 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (32 kb) Резултати от поименно гласуване (49 kb)    
 
Протокол (316 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (503 kb) Резултати от поименно гласуване (753 kb)    
Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност