Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 4.Situace agentury UNRWA (předložené návrhy usnesení)
 5.Předložení dokumentů
 6.Petice
 7.Úprava letního času (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál
  8.2.Popravy v Egyptě
  8.3.Dětské otroctví na Haiti
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Složení Parlamentu
 12.Hlasování
  12.1.Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál (hlasování)
  12.2.Popravy v Egyptě (hlasování)
  12.3.Dětské otroctví na Haiti (hlasování)
  12.4.Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)
  12.5.Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel ***I (hlasování)
  12.6.Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN) ***I (hlasování)
  12.7.Záruční fond pro vnější vztahy ***I (hlasování)
  12.8.Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (hlasování)
  12.9.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (hlasování)
  12.10.Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (hlasování)
  12.11.Situace ve Venezuele (hlasování)
  12.12.Situace agentury UNRWA (hlasování)
  12.13.Úprava letního času (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Závažné interpelace (rozprava)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Předání textů přijatých během zasedání
 20.Termín příštího dílčího zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů
Zápis (216 kb)
24/05/2018 16:08
 Prezenční listina (57 kb)
20/02/2019 09:04
 Výsledky hlasování (80 kb)
03/05/2018 11:28
 Jmenovitá hlasování (440 kb)
12/02/2019 23:48
 Příloha 1 (2 kb)
24/05/2018 16:08
 
 
Zápis (87 kb)
24/05/2018 16:08
 Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 09:04
 Výsledky hlasování (30 kb)
31/12/2018 12:26
 Jmenovitá hlasování (45 kb)
20/12/2018 18:06
    
 
Zápis (281 kb)
24/05/2018 16:08
 Prezenční listina (63 kb)
20/02/2019 09:04
 Výsledky hlasování (500 kb)
31/12/2018 12:26
 Jmenovitá hlasování (806 kb)
20/12/2018 18:06
    
Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí