Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen for UNRWA (indgivne beslutningsforslag)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Andragender
 7.Sommertidsordninger (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
8.1.Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial
  
8.2.Henrettelser i Egypten
  
8.3.Børneslaveri i Haiti
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Erklæring fra formanden
 11.Parlamentets sammensætning
 12.Afstemningstid
  
12.1.Rusland, sagen Oyub Titiev og menneskerettighedscentret Memorial (afstemning)
  
12.2.Henrettelser i Egypten (afstemning)
  
12.3.Børneslaveri i Haiti (afstemning)
  
12.4.Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider(afstemning)
  
12.5.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Overvågning og rapportering af nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (afstemning)
  
12.6.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet) ***I (afstemning)
  
12.7.Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland ***I (afstemning)
  
12.8.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (afstemning)
  
12.9.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)
  
12.10.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (afstemning)
  
12.11.Situationen i Venezuela (afstemning)
  
12.12.Situationen for UNRWA (afstemning)
  
12.13.Sommertidsordninger (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Større forespørgsler (forhandling)
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider
Protokol (215 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) Afstemningsresultater (80 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (440 kb) Bilag 1 (2 kb) 
 
Protokol (87 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (30 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (46 kb)    
 
Protokol (287 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (484 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (656 kb)    
Seneste opdatering: 24. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik