Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Αναφορές
 7.Διατάξεις για τη θερινή ώρα (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Memorial»
  8.2.Εκτελέσεις στην Αίγυπτο
  8.3.Παιδική δουλεία στην Αϊτή
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Δήλωση της Προεδρίας
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Ρωσία, η υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Memorial» (ψηφοφορία)
  12.2.Εκτελέσεις στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
  12.3.Παιδική δουλεία στην Αϊτή (ψηφοφορία)
  12.4.Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)
  12.5.Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  12.6.Θέσπιση κεντρικού συστήματος για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες (TCN) προς συμπλήρωση και υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου (σύστημα ECRIS-TCN) ***I (ψηφοφορία)
  12.7.Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις ***I (ψηφοφορία)
  12.8.Εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  12.9.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)
  12.10.Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (ψηφοφορία)
  12.11.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  12.12.Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (ψηφοφορία)
  12.13.Διατάξεις για τη θερινή ώρα (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνόδου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων
Συνοπτικά πρακτικά (239 kb)
24/05/2018 16:08
 Κατάσταση παρόντων (58 kb)
20/02/2019 09:04
 Αποτελέσματα ψηφοφοριών (86 kb)
03/05/2018 11:28
 Ονομαστικές ψηφοφορίες (440 kb)
12/02/2019 23:48
 Παράρτημα 1 (2 kb)
24/05/2018 16:08
 
 
Συνοπτικά πρακτικά (94 kb)
24/05/2018 16:08
 Κατάσταση παρόντων (11 kb)
20/02/2019 09:04
 Αποτελέσματα ψηφοφοριών (36 kb)
31/12/2018 12:26
 Ονομαστικές ψηφοφορίες (44 kb)
20/12/2018 18:06
    
 
Συνοπτικά πρακτικά (313 kb)
24/05/2018 16:08
 Κατάσταση παρόντων (70 kb)
20/02/2019 09:04
 Αποτελέσματα ψηφοφοριών (583 kb)
31/12/2018 12:26
 Ονομαστικές ψηφοφορίες (664 kb)
20/12/2018 18:06
    
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου