Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 8 februari 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Situatie van de UNRWA (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Ingekomen stukken
 6.Verzoekschriften
 7.Zomertijd (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial
  8.2.Executies in Egypte
  8.3.Kinderslavernij in Haïti
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Verklaring van de Voorzitter
 11.Samenstelling Parlement
 12.Stemmingen
  12.1.Rusland, de zaak van Oyub Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial (stemming)
  12.2.Executies in Egypte (stemming)
  12.3.Kinderslavernij in Haïti (stemming)
  12.4.Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)
  12.5.Het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  12.6.Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) ***I (stemming)
  12.7.Garantiefonds voor extern optreden ***I (stemming)
  12.8.EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie ***I (stemming)
  12.9.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)
  12.10.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (stemming)
  12.11.Situatie in Venezuela (stemming)
  12.12.Situatie van de UNRWA (stemming)
  12.13.Zomertijd (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Uitgebreide interpellaties (debat)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden
Notulen (216 kb) Presentielijst (57 kb) Uitslag van de stemming (82 kb) Hoofdelijke stemming (440 kb) Bijlage 1 (2 kb) 
 
Notulen (86 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (31 kb) Hoofdelijke stemming (48 kb)    
 
Notulen (287 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (483 kb) Hoofdelijke stemming (737 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid