Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 4.Sytuacja UNRWA (złożone projekty rezolucji)
 5.Składanie dokumentów
 6.Petycje
 7.Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał”
  
8.2.Egzekucje w Egipcie
  
8.3.Niewolnictwo dzieci na Haiti
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Skład Parlamentu
 12.Głosowanie
  
12.1.Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (głosowanie)
  
12.2.Egzekucje w Egipcie (głosowanie)
  
12.3.Niewolnictwo dzieci na Haiti (głosowanie)
  
12.4.Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)
  
12.5.Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie ***I (głosowanie)
  
12.6.Ustanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) ***I (głosowanie)
  
12.7.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych ***I (głosowanie)
  
12.8.Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (głosowanie)
  
12.9.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)
  
12.10.Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji (głosowanie)
  
12.11.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  
12.12.Sytuacja UNRWA (głosowanie)
  
12.13.Ustalenia dotyczące czasu letniego (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu
Protokół (216 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowania (80 kb) Wyniki głosowań imiennych (440 kb) Załącznik 1 (2 kb) 
 
Protokół (87 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (30 kb) Wyniki głosowań imiennych (44 kb)    
 
Protokół (290 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (490 kb) Wyniki głosowań imiennych (736 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności