Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 4.Situácia UNRWA (predložené návrhy uznesení)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Petície
 7.Úprava letného času (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial
  
8.2.Popravy v Egypte
  
8.3.Detské otroctvo na Haiti
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Vyhlásenie predsedníctva
 11.Zloženie Parlamentu
 12.Hlasovanie
  
12.1.Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (hlasovanie)
  
12.2.Popravy v Egypte (hlasovanie)
  
12.3.Detské otroctvo na Haiti (hlasovanie)
  
12.4.Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
  
12.5.Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)
  
12.6.Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)
  
12.7.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia ***I (hlasovanie)
  
12.8.Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I (hlasovanie)
  
12.9.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)
  
12.10.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (hlasovanie)
  
12.11.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  
12.12.Situácia UNRWA (hlasovanie)
  
12.13.Úprava letného času (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Väčšie interpelácie (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledky hlasovania (80 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (440 kb) Príloha 1 (2 kb) 
 
Zápisnica (87 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (30 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (45 kb)    
 
Zápisnica (286 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (488 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (738 kb)    
Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia