Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 4.Situácia UNRWA (predložené návrhy uznesení)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Petície
 7.Úprava letného času (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial
  8.2.Popravy v Egypte
  8.3.Detské otroctvo na Haiti
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Vyhlásenie predsedníctva
 11.Zloženie Parlamentu
 12.Hlasovanie
  12.1.Rusko, prípad Ojuba Titijeva a Centra pre ľudské práva Memorial (hlasovanie)
  12.2.Popravy v Egypte (hlasovanie)
  12.3.Detské otroctvo na Haiti (hlasovanie)
  12.4.Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
  12.5.Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)
  12.6.Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)
  12.7.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia ***I (hlasovanie)
  12.8.Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I (hlasovanie)
  12.9.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)
  12.10.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (hlasovanie)
  12.11.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  12.12.Situácia UNRWA (hlasovanie)
  12.13.Úprava letného času (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Väčšie interpelácie (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov
Zápisnica (214 kb)
24/05/2018 16:16
  Prezenčná listina (57 kb)
20/02/2019 09:06
  Príloha 1 (2 kb)
24/05/2018 16:16
 
Zápisnica (87 kb)
24/05/2018 16:16
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 09:06
  Výsledky hlasovaní (30 kb)
31/12/2018 12:26
  Hlasovania podľa mien (45 kb)
20/12/2018 19:06
 
Zápisnica (286 kb)
24/05/2018 16:16
  Prezenčná listina (62 kb)
20/02/2019 09:06
  Výsledky hlasovaní (488 kb)
31/12/2018 12:26
  Hlasovania podľa mien (738 kb)
20/12/2018 19:06
Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia