Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen för UNRWA (ingivna resolutionsförslag)
 5.Inkomna dokument
 6.Framställningar
 7.Bestämmelserna beträffande sommartid (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial
  8.2.Avrättningar i Egypten
  8.3.Barnslaveri i Haiti
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Uttalande av talmannen
 11.Parlamentets sammansättning
 12.Omröstning
  12.1.Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (omröstning)
  12.2.Avrättningar i Egypten (omröstning)
  12.3.Barnslaveri i Haiti (omröstning)
  12.4.De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)
  12.5.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (omröstning)
  12.6.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)
  12.7.Garantifonden för åtgärder avseende tredje land ***I (omröstning)
  12.8.EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen ***I (omröstning)
  12.9.Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)
  12.10.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (omröstning)
  12.11.Situationen i Venezuela (omröstning)
  12.12.Situationen för UNRWA (omröstning)
  12.13.Bestämmelserna beträffande sommartid (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Större interpellationer (debatt)
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
Protokoll (216 kb)
24/05/2018 16:16
  Närvarolista (57 kb)
20/02/2019 09:06
  Bilaga 1 (2 kb)
24/05/2018 16:16
 
Protokoll (86 kb)
24/05/2018 16:16
  Närvarolista (11 kb)
20/02/2019 09:06
  Omröstningsresultat (30 kb)
31/12/2018 12:26
  Omröstningar med namnupprop (44 kb)
20/12/2018 19:06
 
Protokoll (283 kb)
24/05/2018 16:16
  Närvarolista (62 kb)
20/02/2019 09:06
  Omröstningsresultat (480 kb)
31/12/2018 12:26
  Omröstningar med namnupprop (736 kb)
20/12/2018 19:06
Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy