Index 
Jegyzőkönyv
PDF 292kWORD 86k
2018. február 8., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Az UNRWA helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Petíciók
 7.Az óraátállításra vonatkozó rendelkezések (vita)
 8.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
8.1.Oroszország, Ojub Titijev ügye és a Memorial Emberi Jogi Központ
  
8.2.Kivégzések Egyiptomban
  
8.3.Gyermekrabszolgaság Haitin
 9.Az ülés folytatása
 10.Az elnök nyilatkozata
 11.A Parlament tagjai
 12.Szavazások órája
  
12.1.Oroszország, Ojub Titijev ügye és a Memorial Emberi Jogi Központ (szavazás)
  
12.2.Kivégzések Egyiptomban (szavazás)
  
12.3.Gyermekrabszolgaság Haitin (szavazás)
  
12.4.A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság létrehozása (szavazás)
  
12.5.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követése és bejelentése ***I (szavazás)
  
12.6.Központi rendszer létrehozása harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert kiegészítő és támogató információk birtokában lévő tagállamok azonosítása céljából ***I (szavazás)
  
12.7.A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap ***I (szavazás)
  
12.8.Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I (szavazás)
  
12.9.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (szavazás)
  
12.10.Az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzete (szavazás)
  
12.11.A venezuelai helyzet (szavazás)
  
12.12.Az UNRWA helyzete (szavazás)
  
12.13.Az óraátállításra vonatkozó rendelkezések (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 17.Nagyobb interpellációk (vita)
 18.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 19.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 20.A következő ülések időpontja
 21.Az ülés berekesztése
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. Az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A jelenlegi törökországi emberi jogi helyzet (2017/2527(RSP))

A vita időpontja: 2018. február 6 (2018.2.6-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky és Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes és Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano és Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a jelenlegi törökországi emberi jogi helyzetről (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas és Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa és Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.10. pont .


3. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2017/2559(RSP))

A vita időpontja: 2018. február 6 (2018.2.6-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec és Lorenzo Cesa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo és Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,.a venezuelai helyzetről (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Venezueláról (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza és Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.11. pont .


4. Az UNRWA helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az UNRWA helyzete (2017/2553(RSP))

A vita időpontja: 2018. február 6 (2018.2.6-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post és Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor és Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rosa D’Amato, az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský és Lorenzo Cesa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.12. pont .


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, TRAN

- Javaslat az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre(átdolgozás) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési orientációjának erősítésére irányuló rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO, EMPL, BUDG

- Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló tanács irányelvre (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, IMCO

- Javaslat a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottadó-mértékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Salvatore Domenico Pogliese. Állásfoglalási indítvány közös kereskedelmi kamarák létrehozásáról az EU-val kereskedelmi megállapodásokat aláíró harmadik országokban (B8-0042/2018)

utalva

illetékes :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a kiváló minőségű olasz és európai agrár-élelmiszeripari termékek védelméről (B8-0061/2018)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fenntartható mobilitásról és a kerékpározásról (B8-0703/2017)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem szükségességéről (B8-0704/2017)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

EMPL

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a migránsok Unión belüli áthelyezéséről (B8-0705/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a Földközi-tenger szennyezése elleni küzdelemről (B8-0706/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a Kína által Európában megvalósított vásárlások következményeképpen várható újabb munkahelymegszűnések megakadályozását célzó intézkedésekről (B8-0707/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány egy élelmiszer-pazarlás elleni tájékoztató kampányról (B8-0708/2017)

utalva

illetékes :

ENVI


6. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. február 6.

(*) titkos név

(*) (1240/2017. sz.); (*) (1241/2017. sz.); (*) (1242/2017. sz.); (*) (1243/2017. sz.); (*) (1244/2017. sz.); Ion Georgescu (1245/2017. sz.); Coralba Florinda Bonazza (1246/2017. sz.); Fernando Duran Roca (1247/2017. sz.); Vincas Jokimas (1248/2017. sz.); (*) (1249/2017. sz.); (*) (1250/2017. sz.); (*) (1251/2017. sz.); (*) (1252/2017. sz.); (*) (1253/2017. sz.); (*) (1254/2017. sz.); (*) (1255/2017. sz.); Ramon Marcos Fernandez (1256/2017. sz.); Michele Chimienti (1257/2017. sz.); Pierpaolo Volpe (1258/2017. sz.); (*) (1259/2017. sz.); Jens Genzer (1260/2017. sz.); Jens Genzer (1261/2017. sz.); Jens Genzer (1262/2017. sz.); Jens Genzer (1263/2017. sz.); Jens Genzer (1264/2017. sz.); (*) (0013/2018. sz.); (*) (0014/2018. sz.); (*) (0015/2018. sz.); Alexandre Safdari Sakyani (0016/2018. sz.); (*) (0017/2018. sz.); (*) (0018/2018. sz.); Ioannis Ζaimakis (0019/2018. sz.); (*) (0020/2018. sz.); Iben Røstbjærg Kullberg (0021/2018. sz.); (*) (0022/2018. sz.); Xavier Gavilan (0023/2018. sz.); (*) (0024/2018. sz.); (*) (0025/2018. sz.); Patricio Oschlies Serrano (0026/2018. sz.); (*) (0027/2018. sz.); Georgios Papadopoulos (0028/2018. sz.); (*) (0029/2018. sz.); Jean-pierre Sammut (0030/2018. sz.); Domenico Lauriola (0031/2018. sz.); Pierpaolo Volpe (0032/2018. sz.); Katya Ivanovska Beer (0033/2018. sz.); (*) (0034/2018. sz.); (*) (0035/2018. sz.); Pierpaolo Volpe (0036/2018. sz.); Núria Esteban (0037/2018. sz.); Susanne Winsauer-schrader (0038/2018. sz.); Norbert Hinsenhofen (0039/2018. sz.); Alberto Malagoli (0040/2018. sz.); Alberto De La Peña Guillen (0041/2018. sz.); Ismael Antonio López Pérez (0042/2018. sz.); (*) (0043/2018. sz.); (*) (0044/2018. sz.); Fotios Batzios (0045/2018. sz.); Fotios Batzios (0046/2018. sz.); (*) (0047/2018. sz.); (*) (0048/2018. sz.); (*) (0049/2018. sz.); Heiko Fritschen (0050/2018. sz.); Jens Genzer (0051/2018. sz.); Jens Genzer (0052/2018. sz.); Jens Genzer (0053/2018. sz.); Josef Maruschke (0054/2018. sz.); Peter-ulrich Paulsen (0055/2018. sz.); Tuuli Stewart (0056/2018. sz.); (*) (0057/2018. sz.); Maria Antónia Pereira Vitorino (0058/2018. sz.); (*) (0059/2018. sz.); Konstantinos Kostopoulos (0060/2018. sz.); Constance Mbassi Manga (0061/2018. sz.); (*) (0062/2018. sz.); Aylin Zeybek (0063/2018. sz.); (*) (0064/2018. sz.); (*) (0065/2018. sz.); (*) (0066/2018. sz.); Francisco Almodóvar Navalón (0067/2018. sz.); (*) (0068/2018. sz.); (*) (0069/2018. sz.); (*) (0070/2018. sz.).


7. Az óraátállításra vonatkozó rendelkezések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az óraátállításra vonatkozó rendelkezések (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Heidi Hautala, és Werner Langen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman és Andrzej Grzyb.

Felszólal: Violeta Bulc.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Karima Delli, a TRAN bizottság nevében, az óraátállításra vonatkozó rendelkezésekről (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, az óraátállításra vonatkozó rendelkezésekről (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.13. pont .


8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.2.7-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


8.1. Oroszország, Ojub Titijev ügye és a Memorial Emberi Jogi Központ

Állásfoglalási indítványok B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 és B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post és Helmut Scholz előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda és Csaba Sógor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.1. pont .


8.2. Kivégzések Egyiptomban

Állásfoglalási indítványok B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 és B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal: Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Isabella De Monte és Stanislav Polčák.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.2. pont .


8.3. Gyermekrabszolgaság Haitin

Állásfoglalási indítványok B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 és B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano és Maria Lidia Senra Rodríguez előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák és Seán Kelly.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.3. pont .

(Az ülést 11.28-kor a szavazások órájának kezdetéig felfüggesztik)


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 12.01-kor folytatódik.


10. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a Tajvant sújtó tegnapi földrengéssel kapcsolatosan, és a Parlament nevében részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak.


11. A Parlament tagjai

Az illetékes francia hatóságok bejelentették Jacques Colombier kinevezését Edouard Ferrand helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2018. február 2.

A Parlament tudomásul veszi megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Jacques Colombier elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Felszólal: David Coburn.


12. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


12.1. Oroszország, Ojub Titijev ügye és a Memorial Emberi Jogi Központ (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 és B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0096/2018

(amely a B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 és B8-0106/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0034)


12.2. Kivégzések Egyiptomban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 és B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0109/2018

(amely a B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 és B8-0116/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0035)


12.3. Gyermekrabszolgaság Haitin (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 és B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0100/2018)

(amely a B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 és B8-0110/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében ;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0036)


12.4. A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság létrehozása (szavazás)

A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság létrehozása (2018/2535(RSP))

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A PESZTICIDEK UNIÓS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KÜLÖNBIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (2018.2.8-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )


12.5. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követése és bejelentése ***I (szavazás)

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Előadó: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

Christofer Fjellner, a szavazás előtt.


12.6. Központi rendszer létrehozása harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert kiegészítő és támogató információk birtokában lévő tagállamok azonosítása céljából ***I (szavazás)

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Előadó: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

Helga Stevens (az előadó helyettese) és João Pimenta Lopes, a szavazás előtt.


12.7. A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap ***I (szavazás)

Jelentés a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0037)


12.8. Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia ***I (szavazás)

Jelentés az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0038)


12.9. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2017/2071(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0039)


12.10. Az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzete (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzete (2018/2527(RSP))

A vita időpontja: 2018. február 6. (2018.2.6-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2018. február 8. (2018.2.8-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 és B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0082/2018

(amely a B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 és B8-0103/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0040)

(A B8-0079/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Miapetra Kumpula-Natri szóbeli módosítást terjeszt elő az RC-B8-0082/2018 közös állásfoglalási indítvány 8. bekezdéshez. A módosítást elfogadják.


12.11. A venezuelai helyzet (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2018/2559(RSP))

A vita időpontja: 2018. február 6. (2018.2.6-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2018. február 8. (2018.2.8-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 és B8-0094/2018(2018/2559(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0078/2018

(amely a B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, az ALDEképviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0041)

(A B8-0083/2018, B8-0087/2018 és B8-0094/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


12.12. Az UNRWA helyzete (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az UNRWA helyzete (2018/2553(RSP))

A vita időpontja: 2018. február 6. (2018.2.6-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2018. február 8. (2018.2.8-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 és B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0085/2018

(amely a B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 és B8-0093/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0042)


12.13. Az óraátállításra vonatkozó rendelkezések (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0070/2018 és B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0070/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)0043)

(A B8-0071/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Eider Gardiazabal Rubial -jelentés - A8-0132/2017
Monika Smolková

Eider Gardiazabal Rubial -jelentés - A8-0135/2017
Monika Smolková

Eider Gardiazabal Rubial -jelentés - A8-0013/2018
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Alex Mayer és Monika Smolková

Állásfoglalási indítványok az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) és (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins és Laima Liucija Andrikienė

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány a venezuelai helyzetről (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė és Daniel Hannan

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza és Tomáš Zdechovský

Állásfoglalási indítvány az óraátállításra vonatkozó rendelkezésekről (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský és Dubravka Šuica.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.57-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

15. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


16. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


17. Nagyobb interpellációk (vita)

Transzadriai gázvezeték Olaszországban

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000086/2017) de Rosa D'Amato és Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyobb interpelláció - A transzadriai gázvezeték Olaszországban (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato kifejti a kérdést.

Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rosa D'Amato, Seán Kelly, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleonora Forenza, és Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini.

Az elnök észrevételt tesz a nagyobb interpellációk jegyzőkönyvben történő közzétételéről.

Felszólal: Udo Bullmann.

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

A vitát berekesztik.


18. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

TRAN bizottság

- Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban: Ideje cselekedni! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 108. cikke)

AFET bizottság

- Ajánlás a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az EU és Chile közötti korszerűsített társulási megállapodásról (2018/2018(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 113. cikke)

AFET bizottság

- A Tanács, a Bizottság és az EKSZ ajánlása Líbiáról (2018/2017(INI))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

INTA bizottság

- Az uniós külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszak struktúrája (2017/2280(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: BUDG, INTA, DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

DEVE bizottság

- Az őslakos népeket érő jogsértések a világban, beleértve a nagyarányú földszerzést (2017/2206(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: FEMM, DEVE

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- Az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése, valamint a(z) xxx/xxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] módosítása és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: ENVI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatása (átdolgozás) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

FEMM bizottság

- Uniós polgári védelmi mechanizmus (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET bizottság

- Rendelet az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA), az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról („kiberbiztonsági jogszabály”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)


19. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


20. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. február 28. és 2018. március 1.


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.49-kor berekesztik.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


1. melléklet – A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele

A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

(30 tag)

Rendes tagok

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Utolsó frissítés: 2018. június 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat