Indiċi 
Minuti
PDF 293kWORD 87k
Il-Ħamis, 8 ta' Frar 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Dokumenti mressqa
 6.Petizzjonijiet
 7.Arranġamenti għall-ħin tas-sajf (dibattitu)
 8.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  8.1.Russja, il-każ ta' Oyub Titiev u ċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial
  8.2.Eżekuzzjonijiet fl-Eġittu
  8.3.L-iskjavitù tat-tfal fil-Haiti
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Avviż mill-Presidenza
 11.Kompożizzjoni tal-Parlament
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Russja, il-każ ta' Oyub Titiev u ċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial (votazzjoni)
  12.2.Eżekuzzjonijiet fl-Eġittu (votazzjoni)
  12.3.L-iskjavitù tat-tfal fil-Haiti (votazzjoni)
  12.4.Kompożizzjoni nominali tal-kumitat speċjali dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi (votazzjoni)
  12.5.Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda u l-konsum tal-fjuwil tagħhom ***I (votazzjoni)
  12.6.L-istabbiliment ta' sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta’ sostenn għaliha ***I (votazzjoni)
  12.7.Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni ***I (votazzjoni)
  12.8.Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  12.9.Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (votazzjoni)
  12.10.Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (votazzjoni)
  12.11.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
  12.12.Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (votazzjoni)
  12.13.Arranġamenti għall-ħin tas-sajf (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 17.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 20.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Kompożizzjoni nominali tal-kumitat speċjali dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.01.


2. Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2017/2527(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Frar 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 6.2.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky u Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, dwar is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes u Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni reċenti tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano u Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-qagħda attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-qagħda attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas u Xabier Benito Ziluaga f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-qagħda attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa u Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, dwar il-qagħda attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Votazzjoni: punt 12.10 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


3. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2559(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Frar 2018 (punt 16 tal-Minuti ta' 6.2.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec u Lorenzo Cesa f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo u Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D,.dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Venezwela (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza u Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Votazzjoni: punt 12.11 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


4. Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (2017/2553(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Frar 2018 (punt 17 tal-Minuti ta' 6.2.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur u Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tal-UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tal-UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post u Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tal-UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018)

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor u Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rosa D’Amato, dwar is-sitwazzjoni fl-UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský u Lorenzo Cesa f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tal-UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Votazzjoni: punt 12.12 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


5. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA) dwar l-iżvilupp tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u l-provvista ta’ servizzi relatati fiż-żona ta’ kompetenza tal-ASECNA għall-benefiċċju tal-avjazzjoni ċivili (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-tisħiħ tar-responsabbiltà fiskali u l-orjentazzjoni baġitarja fuq perjodu medju fl-Istati Membri (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

AFCO, EMPL, BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Salvatore Domenico Pogliese. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' kmamar tal-kummerċ komuni fil-pajjiżi terzi firmatarji ta' ftehimiet kummerċjali mal-UE (B8-0042/2018)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-prodotti tal-ikel preġjati Taljani u Ewropej (B8-0061/2018)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mobilità sostenibbli u l-użu tar-roti (B8-0703/2017)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bżonn li jiġi indirizzat it-tluq bikri mill-iskola (B8-0704/2017)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

EMPL

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rilokazzjoni tal-migranti (B8-0705/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-tniġġis fil-Mediterran (B8-0706/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri li jfittxu li jevitaw aktar telf ta' impjiegi wara l-akkwisti magħmula miċ-Ċina fl-Ewropa (B8-0707/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sensibilizzazzjoni kontra l-ħela tal-ikel (B8-0708/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI


6. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 6 ta' Frar 2018

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 1240/2017); (*) (Nru 1241/2017); (*) (Nru 1242/2017); (*) (Nru 1243/2017); (*) (Nru 1244/2017); Ion Georgescu (Nru 1245/2017); Coralba Florinda Bonazza (Nru 1246/2017); Fernando Duran Roca (Nru 1247/2017); Vincas Jokimas (Nru 1248/2017); (*) (Nru 1249/2017); (*) (Nru 1250/2017); (*) (Nru 1251/2017); (*) (Nru 1252/2017); (*) (Nru 1253/2017); (*) (Nru 1254/2017); (*) (Nru 1255/2017); Ramón Marcos Fernández (Nru 1256/2017); Michele Chimienti (Nru 1257/2017); Pierpaolo Volpe (Nru 1258/2017); (*) (Nru 1259/2017); Jens Genzer (Nru 1260/2017); Jens Genzer (Nru 1261/2017); Jens Genzer (Nru 1262/2017); Jens Genzer (Nru 1263/2017); Jens Genzer (Nru 1264/2017); (*) (Nru 0013/2018); (*) (Nru 0014/2018); (*) (Nru 0015/2018); Alexandre Safdari Sakyani (Nru 0016/2018); (*) (Nru 0017/2018); (*) (Nru 0018/2018); Ioannis Ζaimakis (Nru 0019/2018); (*) (Nru 0020/2018); Iben Røstbjærg Kullberg (Nru 0021/2018); (*) (Nru 0022/2018); Xavier Gavilan (Nru 0023/2018); (*) (Nru 0024/2018); (*) (Nru 0025/2018); Patricio Oschlies Serrano (Nru 0026/2018); (*) (Nru 0027/2018); Georgios Papadopoulos (Nru 0028/2018); (*) (Nru 0029/2018); Jean-Pierre Sammut (Nru 0030/2018); Domenico Lauriola (Nru 0031/2018); Pierpaolo Volpe (Nru 0032/2018); Katya Ivanovska Beer (Nru 0033/2018); (*) (Nru 0034/2018); (*) (Nru 0035/2018); Pierpaolo Volpe (Nru 0036/2018); Núria Esteban (Nru 0037/2018); Susanne Winsauer-Schrader (Nru 0038/2018); Norbert Hinsenhofen (Nru 0039/2018); Alberto Malagoli (Nru 0040/2018); Alberto de la Peña Guillén (Nru 0041/2018); Ismael Antonio López Pérez (Nru 0042/2018); (*) (Nru 0043/2018); (*) (Nru 0044/2018); Fotios Batzios (Nru 0045/2018); Fotios Batzios (Nru 0046/2018); (*) (Nru 0047/2018); (*) (Nru 0048/2018); (*) (Nru 0049/2018); Heiko Fritschen (Nru 0050/2018); Jens Genzer (Nru 0051/2018); Jens Genzer (Nru 0052/2018); Jens Genzer (Nru 0053/2018); Josef Maruschke (Nru 0054/2018); Peter-Ulrich Paulsen (Nru 0055/2018); Tuuli Stewart (Nru 0056/2018); (*) (Nru 0057/2018); Maria Antónia Pereira Vitorino (Nru 0058/2018); (*) (Nru 0059/2018); Konstantinos Kostopoulos (Nru 0060/2018); Constance Mbassi Manga (Nru 0061/2018); (*) (Nru 0062/2018); Aylin Zeybek (Nru 0063/2018); (*) (Nru 0064/2018); (*) (Nru 0065/2018); (*) (Nru 0066/2018); Francisco Almodóvar Navalón (Nru 0067/2018); (*) (Nru 0068/2018); (*) (Nru 0069/2018); (*) (Nru 0070/2018).


7. Arranġamenti għall-ħin tas-sajf (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Arranġamenti għall-ħin tas-sajf (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Angelo Ciocca f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Heidi Hautala, u Werner Langen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman u Andrzej Grzyb.

Intervent ta': Violeta Bulc.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Karima Delli, f'isem il-Kumitat TRAN, dwar arranġamenti għall-ħin tas-sajf (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018);

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki, dwar arranġamenti għall-ħin tas-sajf (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.13 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


8. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 7.2.2018.)


8.1. Russja, il-każ ta' Oyub Titiev u ċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 u B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post u Helmut Scholz ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda u Csaba Sógor.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


8.2. Eżekuzzjonijiet fl-Eġittu

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 u B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Intervent ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta': Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Isabella De Monte u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


8.3. L-iskjavitù tat-tfal fil-Haiti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 u B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano u Maria Lidia Senra Rodríguez ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák u Seán Kelly.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal-Minuti ta' 8.2.2018.

(Is-seduta ġiet sospiża fil-11:28 fl-istennija tal-ħin tal-votazzjonijiet)


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.01.


10. Avviż mill-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar it-terremot li laqat it-Taiwan fil-jum ta' qabel, u esprima l-kondoljanzi tal-Parlament mal-familjari tal-vittmi.


11. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Franċiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Jacques Colombier minflok Edouard Ferrand bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data tat-2 ta' Frar 2018.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tiegħu.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Jacques Colombier jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Intervent ta': David Coburn.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


12.1. Russja, il-każ ta' Oyub Titiev u ċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 u B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0096/2018

(flok B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 u B8-0106/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0034)


12.2. Eżekuzzjonijiet fl-Eġittu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 u B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0109/2018

(flok B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 u B8-0116/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Željana Zovko, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Isabella De Monte, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek, Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken, Jakop Dalunde, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0035)


12.3. L-iskjavitù tat-tfal fil-Haiti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 u B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0100/2018)

(flok B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 u B8-0110/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Norbert Neuser, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp EFDD;

—   Lola Sánchez Caldentey.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0036)


12.4. Kompożizzjoni nominali tal-kumitat speċjali dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi (votazzjoni)

Kompożizzjoni nominali tal-kumitat speċjali dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi (2018/2535(RSP))

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

IL-KOMPOŻIZZJONI NUMERIKA TAL-KUMITAT SPEĊJALI DWAR IL-PROĊEDURA TA' AWTORIZZAZZJONI TAL-UNJONI GĦALL-PESTIĊIDI

Dikjarat approvat (Anness 1 tal-Minuti ta' 8.2.2018)


12.5. Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda u l-konsum tal-fjuwil tagħhom ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda u l-konsum tal-fjuwil tagħhom (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Christofer Fjellner, qabel il-votazzjoni.


12.6. L-istabbiliment ta' sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta’ sostenn għaliha ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta’ sostenn għaliha u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Helga Stevens (flok ir-rapporteur) u João Pimenta Lopes, wara l-votazzjoni.


12.7. Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0037)


12.8. Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0038)


12.9. Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment [2017/2071(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0039)


12.10. Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Frar 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 6.2.2018).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 8 ta' Frar 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 8.2.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 u B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0082/2018

(flok B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 u B8-0103/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, f'isem il-Grupp S&D;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0040)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0079/2018 iddekadiet.)

Interventi

Miapetra Kumpula-Natri ippreżentat emenda orali għall-paragrafu 8 tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0082/2018. L-emenda inżammet.


12.11. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2559(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Frar 2018 (punt 16 tal-Minuti ta' 6.2.2018).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 8 ta' Frar 2018 (punt 3 tal-Minuti ta' 8.2.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 u B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0078/2018

(flok B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, f'isem il-Grupp PPE;

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, f'isem il-Grupp ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0041)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0083/2018, B8-0087/2018 u B8-0094/2018 iddekadew.)


12.12. Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (2018/2553(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Frar 2018 (punt 17 tal-Minuti ta' 6.2.2018).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 8 ta' Frar 2018 (punt 4 tal-Minuti ta' 8.2.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 u B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0085/2018

(flok B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 u B8-0093/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0042)


12.13. Arranġamenti għall-ħin tas-sajf (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0070/2018 u B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0070/2018

Adozzjoni (P8_TA(2018)0043)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0071/2018 iddekadiet.)


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Rapport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Rapport Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Alex Mayer u Monika Smolková

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) u (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins u Laima Liucija Andrikienė

Proposta għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė u Daniel Hannan

Proposta għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni tal-UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza u Tomáš Zdechovský

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar arranġamenti għall-ħin tas-sajf (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský u Dubravka Šuica.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.57.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


16. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


17. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Pipeline Trans-Adrijatiku fl-Italja

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-000086/2017) ta' Rosa D'Amato u Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Interpellanza maġġuri - Pipeline Trans-Adrijatiku fl-Italja (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rosa D'Amato, Seán Kelly, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleonora Forenza, u Angel Dzhambazki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini.

Il-President ikkummenta dwar il-pubblikazzjoni fl-aġenda tal-interpellanzi maġġuri.

Intervent ta': Udo Bullmann.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat TRAN

- It-tnedija tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar Ftehim ta' Assoċjazzjoni Modernizzat bejn l-UE u ċ-Ċilì (2018/2018(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-Libja (2018/2017(INI))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (2017/2280(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: BUDG, INTA, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Il-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni fid-dinja, inkluż il-ħtif tal-art (2017/2206(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM, DEVE

Kumitat JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (tfassil mill-ġdid) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat FEMM

- Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

Kumitat AFET

- Regolament dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà", u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013, u li jikkonċerna ċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


19. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


20. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fit-28 ta' Frar 2018 u l-1 ta' Marzu 2018.


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.49.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Anness 1 - Kompożizzjoni nominali tal-kumitat speċjali dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi

Kumitat speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

(30 Membru)

Membri titulari

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Mejju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza