Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. veebruar 2018 - Brüssel

20. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2018. aasta istungjärkudeks (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2018. aasta istungjärkudeks (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues ja Francis Zammit Dimech.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias ja Costas Mavrides.

Sõna võttis Phil Hogan.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika