Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. vasario 28 d. - Briuselis

20. ES prioritetai 2018 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES prioritetai 2018 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues ir Francis Zammit Dimech.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias ir Costas Mavrides.

Kalbėjo Phil Hogan.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika