Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 februari 2018 - Brussel

20. Prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2018 (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2018 (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues en Francis Zammit Dimech.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid