Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 februarie 2018 - Bruxelles

20. Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2018 (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2018 (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues și Francis Zammit Dimech.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias și Costas Mavrides.

A intervenit Phil Hogan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate