Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. februára 2018 - Brusel

20. Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2018 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2018 (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues a Francis Zammit Dimech.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias a Costas Mavrides.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia