Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0392(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0021/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0021/2018

Keskustelut :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Äänestysselitykset
PV 13/03/2019 - 11.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Pöytäkirja
Keskiviikko 28. helmikuuta 2018 - Bryssel

21. Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nicola Danti (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Susanne Melior S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica ja Miroslav Mikolášik.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Pilar Ayuso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.3.2018, kohta 8.7.

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö