Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0392(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0021/2018

Ingivna texter :

A8-0021/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Röstförklaringar
PV 13/03/2019 - 11.14

Antagna texter :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Protokoll
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel

21. Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Sofia Ribeiro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Renate Sommer för PPE-gruppen, Susanne Melior för S&D-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica och Miroslav Mikolášik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică och Georgios Epitideios.

Talare: Phil Hogan och Pilar Ayuso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 1.3.2018.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy