Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2125(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0025/2018

Ingivna texter :

A8-0025/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 22
CRE 28/02/2018 - 22

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0056

Protokoll
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel

22. Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2016 [2017/2125(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná och Krisztina Morvai.

Talare: Věra Jourová och Frank Engel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 1.3.2018.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy