Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

23. Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Željana Zovko, Tonino Picula och Eugen Freund.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic och Ivana Maletić.

Talare: Phil Hogan och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy