Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel

24. Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai och Elly Schlein.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy