Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. helmikuuta 2018 - Bryssel

25. Useiden kolmansien maiden poistaminen veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta EU:n luettelosta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Useiden kolmansien maiden poistaminen veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta EU:n luettelosta (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Phil Hogan (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Dariusz Rosati ja Paul Tang, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo ja Molly Scott Cato.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö