Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 lutego 2018 r. - Bruksela

25. Usunięcie szeregu państw trzecich z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Usunięcie szeregu państw trzecich z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Phil Hogan (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Dariusz Rosati i Paul Tang, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo i Molly Scott Cato.

Głos zabrali: Phil Hogan i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności