Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel

25. Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Dariusz Rosati och Paul Tang, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo och Molly Scott Cato.

Talare: Phil Hogan och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy