Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2115(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0014/2018

Ingivna texter :

A8-0014/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 26
CRE 28/02/2018 - 26

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0057

Protokoll
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel

26. Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU [2017/2115(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Mireille D'Ornano (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Daniel Buda för PPE-gruppen, Momchil Nekov för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc och Daciana Octavia Sârbu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Krisztina Morvai.

Talare: Phil Hogan och Norbert Erdős.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 1.3.2018.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy