Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 28 февруари 2018 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Избиране на заместник-председател (внасяне на кандидатури)
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на политическите групи
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Внесени документи
 16.Ред на работа
 17.Хуманитарното положение в Сирия, и по-специално в Гута (разискване)
 18.Неформално заседание на Европейския съвет на 23 февруари 2018 г. (разискване)
 19.Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (разискване)
 20.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2018 г. (разискване)
 21.Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I (разискване)
 22.Положението с основните права в ЕС през 2016 г. (разискване)
 23.Дейност и наследство на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) (разискване)
 24.Забранени лобистки дейности на бившия председател на Комисията Барозу, като например срещата с комисар Катайнен (разискване)
 25.Заличаване на няколко трети държави от списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (разискване)
 26.Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС (разискване)
 27.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (191 kb) Списък на присъствалите (54 kb) Поименни гласувания (25 kb) 
 
Протокол (80 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Поименни гласувания (25 kb) 
 
Протокол (274 kb) Списък на присъствалите (68 kb) Поименни гласувания (409 kb) 
Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност