Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 28. februar 2018 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (indstilling af kandidater)
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.De politiske gruppers sammensætning
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 13.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Arbejdsplan
 17.Den humanitære situation i Syrien, især i Ghouta (forhandling)
 18.Det Europæiske Råds uformelle møde den 23. februar 2018 (forhandling)
 19.Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen (forhandling)
 20.EU's prioriteter for for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2018 (forhandling)
 21.Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I (forhandling)
 22.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 (forhandling)
 23.Arbejdet i og arven efter Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (forhandling)
 24.Tidligere kommissionsformand Barrosos forbudte lobbyaktiviteter såsom mødet med kommissær Katainen (forhandling)
 25.Fjernelse af flere tredjelande fra EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner (forhandling)
 26.Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU (forhandling)
 27.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (163 kb) Tilstedeværelsesliste (53 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (25 kb) 
 
Protokol (75 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (25 kb) 
 
Protokol (280 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (320 kb) 
Seneste opdatering: 11. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik