Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 28. februára 2018 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Voľba podpredsedu (predloženie návrhov kandidátov)
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie politických skupín
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Program práce
 17.Humanitárna situácia v Sýrii, najmä v Ghúte (rozprava)
 18.Neformálne zasadnutie Európskej rady 23. februára 2018 (rozprava)
 19.Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (rozprava)
 20.Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2018 (rozprava)
 21.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (rozprava)
 22.Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (rozprava)
 23.Práca a odkaz Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (rozprava)
 24.Zakázané lobistické aktivity bývalého predsedu Komisie Barrosa, ako napríklad stretnutie s komisárom Katainenom (rozprava)
 25.Odstránenie viacerých tretích krajín zo zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely (rozprava)
 26.Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ (rozprava)
 27.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (162 kb) Prezenčná listina (53 kb) Hlasovania podľa mien (25 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (11 kb) Hlasovania podľa mien (24 kb) 
 
Zápisnica (259 kb) Prezenčná listina (61 kb) Hlasovania podľa mien (400 kb) 
Posledná úprava: 24. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia