Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Val av en vice talman för Europaparlamentet (inkomna nomineringar)
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Inkomna dokument
 16.Arbetsplan
 17.Den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta (debatt)
 18.Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018 (debatt)
 19.Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (debatt)
 20.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 (debatt)
 21.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (debatt)
 22.Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (debatt)
 23.Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (debatt)
 24.Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen (debatt)
 25.Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet (debatt)
 26.Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (debatt)
 27.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (165 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningar med namnupprop (25 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (24 kb) 
 
Protokoll (253 kb) Närvarolista (61 kb) Omröstningar med namnupprop (395 kb) 
Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy