Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 291kWORD 83k
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (υποβολή υποψηφιοτήτων)
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, ιδίως στην Ghuta (συζήτηση)
 18.Άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2018 (συζήτηση)
 19.Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (συζήτηση)
 20.Προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2018 (συζήτηση)
 21.Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I (συζήτηση)
 22.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 (συζήτηση)
 23.Έργο και παρακαταθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (συζήτηση)
 24.Απαγορευμένες δραστηριότητες προώθησης συμφερόντων του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Barroso, όπως η συνάντησή του με τον Επίτροπο Katainen (συζήτηση)
 25.Διαγραφή ορισμένων τρίτων χωρών από τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργαζόμενων χωρών για φορολογικούς σκοπούς (συζήτηση)
 26.Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ (συζήτηση)
 27.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.04.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος παίρνει τον λόγο για να καταδικάσει με αποτροπιασμό τη δολοφονία του Σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου Ján Kuciak και της συντρόφου του.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Πρόεδρος καταδικάζει εξ ονόματος του Σώματος την απαγωγή εκατό περίπου νέων γυναικών από τη Boko Haram, στην βορειοανατολική Νιγηρία.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι επικοινώνησε με την βουλγαρική κυβέρνηση για να υπερασπιστεί το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της Συμπροέδρου της Ομάδας Verts/ALE, Ska Keller, με αφορμή περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη ο Αντιπρόεδρος της Βουλγαρικής Κυβέρνησης, Valeri Simeonov.

Παρεμβαίνουν οι Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Λευτέρης Χριστοφόρου και Liliana Rodrigues.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (υποβολή υποψηφιοτήτων)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε τις εξής υποψηφιότητες για την χηρεύουσα θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

- Zdzisław Krasnodębski, τον οποίο προτείνει η Ομάδα ECR,

- Indrek Tarand, τον οποίο προτείνουν βουλευτές των οποίων ο αριθμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο.

Η εκλογή θα λάβει χώρα αύριο, Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018, στις 11.30 (σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018).


6. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες φινλανδικές αρχές γνωστοποίησαν τον διορισμό του Hannu Takkula στο Ελεγκτικό Συνέδριο με ισχύ από 1ης Μαρτίου 2018.

Παρεμβαίνει ο Hannu Takkula.

°
° ° °

Οι αρμόδιες ισπανικές, φινλανδικές και λετονικές αρχές γνωστοποίησαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Ana Miranda, της Elsi Katainen και του Miroslavs Mitrofanovs με ισχύ από 28ης Φεβρουαρίου, από 1ης Μαρτίου και από 5ης Μαρτίου 2018, σε αντικατάσταση των Iosu Juaristi Abaunz, Hannu Takkula και Tatjana Ždanoka, αντιστοίχως.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Ana Miranda, Elsi Katainen και Miroslavs Mitrofanovs καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Ο Janusz Korwin-Mikke κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 2ας Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 2 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Geoffroy Didier και Gabriela Zoană, με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2017 και 30ής Ιανουαρίου 2018 αντιστοίχως.


8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο David Borrelli δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας EFDD από τις 13 Φεβρουαρίου 2018. Λαμβάνει θέση με τους μη εγγεγραμμένους.

Η Rikke Karlsson δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ECR από τις 21 Φεβρουαρίου 2018. Λαμβάνει θέση με τους μη εγγεγραμμένους.

Οι Julie Girling και Richard Ashworth δεν είναι πλέον μέλη της Ομάδας ECR από τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και προσχωρούν στην Ομάδα PPE.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE, GUE/NGL και ENF, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Geoffroy Didier

επιτροπή JURI: Ana Miranda αντί του Jiří Maštálka

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Ana Miranda

επιτροπή AGRI: Jacques Colombier

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας: Jacques Colombier


10. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή IMCO, βάσει της έκθεσης σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Εισηγητής Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- επιτροπή ITRE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Εισηγητής Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- επιτροπή ITRE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Εισηγητής Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- επιτροπή ITRE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Εισηγητής Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- επιτροπή ITRE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Εισηγητής Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- επιτροπή ITRE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός μελών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν τα μεσάνυκτα της αυριανής ημέρας, Πέμπτης 1ης Μαρτίου, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


11. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπέγραψε την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, την εξής πράξη που εγκρίθηκε κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 2006/2004 και (EΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου I και II και Δεκεμβρίου 2017 διατίθενται στο Eurοparl.


13. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την αφαίρεση των ειδικών υλικών κινδύνου από μικρά μηρυκαστικά (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - προθεσμία: 20 Μαΐου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των μεθοδολογικών αρχών της εκτίμησης του κινδύνου και των συστάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - προθεσμία: 14 Μαΐου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/2000 ως προς τον ορισμό της έννοιας «παρόμοιο φάρμακο» (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - προθεσμία: 14 Μαΐου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την ίδρυση εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης γεωργικών και δασικών οχημάτων και των κινητήρων τους και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές αρχές ασφάλειας μετά την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία(ΕΕ)2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2012 της Επιτροπής (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα συστήματα αντιεμπλοκής τροχών κατά την πέδηση, τις διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας υπό υψηλή πίεση και τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα εφαρμοστέα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των πανό τύπου σάντουιτς με μεταλλική επικάλυψη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Φεβρουαρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής όσον αφορά βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων που συνάπτονται στο πλαίσιο του συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Δεκεμβρίου 2017

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


15. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-(4-κυανοβουτυλο)-N-(2-φαινυλοπροπαν-2-υλ)-1H-ινδαζολ-3-καρβοξαμίδιο (CUMYL-4CN-BINACA) σε μέτρα ελέγχου (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-(1-αμινο-3-μεθυλ-1-οξοβουταν-2-υλο)-1-(κυκλοεξυλομεθυλ)-1H-ινδαζολο-3- καρβοξαμίδιο (AB-CHMINACA) σε μέτρα ελέγχου (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-(4-φθοροφαινυλο)-2-μεθυλο-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδίν-4-υλο]προπαναμίδιο (4-φθοροϊσοβουτυρυλοφεντανύλιο) σε μέτρα ελέγχου (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-(1-αμινο-3,3-διμεθυλο-1-οξοβουταν-2-υλο)-1-(κυκλοεξυλομεθυλ)-1H-ινδαζολο-3- καρβοξαμίδιο (ADB-CHMINACA) σε μέτρα ελέγχου (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-φαινυλο-N-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-υλ]οξολανο-2- καρβοξαμίδιο (τετραϋδροφουρανυλοφεντανύλιο· THF-F) σε μέτρα ελέγχου (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-{[1-(5-φθοροπεντυλ)-1H- ινδαζολ-3-καρβονυλ]αμινο}-3,3- διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (5F-MDMB-PINACA) σε μέτρα ελέγχου (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Γερμανίας – EGF/2017/008 DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-(2- φαινυλαιθυλο)-4-[φαινυλο(προπανοϋλ)αμινο]πιπεριδινο-4-καρβοξυλικό μεθύλιο (καρφεντανύλη) σε μέτρα ελέγχου (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Κατάλογος υποψηφίων για την αντικατάσταση επτά μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο 2018 (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση για τον διορισμό ενός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης/ διευθυντή σχεδιασμού και αποφάσεων σε θέματα εξυγίανσης (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A8-0012/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές και προκλήσεις για τον μελισσοκομικό τομέα στην ΕΕ (2017/2115(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ένα πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και (ΕΕ) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητές: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN) (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2017 (2017/2072(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2017/2194(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτριες: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 (2017/2125(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Annemie Turtelboom ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/006/Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2017/2203(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Javier Nart (A8-0035/2018)


16. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του Φεβρουαρίου II (PE 617.959/PDOJ) έχει διανεμηθεί.

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη

Δήλωση του Προέδρου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, ιδίως στην Ghuta, ακολουθούμενη από γύρο ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες, προστίθεται ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη.

Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2018.

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2018 προστίθεται ως τέταρτο σημείο στην ημερήσια διάταξη.

Η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις προοπτικές της ΕΕ για την πρώτη κοινή σύνοδο του Συμβουλίου ΕΕ-Κούβας (σημείο 29 του PDOJ) αναβάλλεται.

Πέμπτη

Η σειρά των δύο πρώτων σημείων της ημερήσιας διάταξης αντιστρέφεται: η έκθεση Loones (σημείο 4 του PDOJ) τοποθετείται στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης και η έκθεση Maurel στο δεύτερο (σημείο 14 του PDOJ).

Ομιλία του Nils Muižnieks, Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης προστίθεται στις 11.30 πριν την ψηφοφορία.

Στην ώρα των ψηφοφοριών προστίθενται τα εξής σημεία:

- Έκθεση Roberto Gualtieri σχετικά με τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (A8-0030/2018)

- Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018)

- Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένων αραβοσίτων που συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603 (B8-0124/2018).

Το Σώμα εγκρίνει τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Τετάρτη

Αίτηση της Ομάδας GUE/NGL προκειμένου να προστεθεί ως όγδοο σημείο, μετά τη δήλωση σχετικά με το έργο και την παρακαταθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (σημείο 30 του PDOJ), δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις απαγορευμένες δραστηριότητες προώθησης συμφερόντων του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Barroso, όπως η συνάντησή του με τον Επίτροπο Katainen.

Παρεμβαίνει ο Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να παρουσιάσει την αίτηση.

Με ΟΚ (241 υπέρ, 133 κατά, 8 αποχές) το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Παρεμβαίνει ο Victor Boştinaru για να διευκρινήσει ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ.

Πέμπτη

Αίτηση της Ομάδας ENF προκειμένου να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη κοινή συζήτηση με θέμα τους τζιχαντιστές, η οποία θα περιλαμβάνει, επιπλέον της έκθεσης Javier Nart (σημείο 16 του PDOJ), δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα τις γυναίκες των τζιχαντιστών που επιστρέφουν στην Ευρώπη.

Παρεμβαίνει η Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, για να παρουσιάσει την αίτηση.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


17. Ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, ιδίως στην Ghuta (συζήτηση)

Δήλωση του Προέδρου του Κοινοβουλίου: Ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, ιδίως στην Ghuta (2018/2602(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης τον ρόλο των τρομοκρατών του Daesh στη σύγκρουση), Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2018 (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2018 (2018/2575(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε εισαγωγική επί του θέματος δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Νικόλαος Χουντής και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (2018/2541(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton και Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.


20. Προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2018 (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2018 (2018/2603(RSP))

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues και Francis Zammit Dimech.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Η Pilar Ayuso παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Sofia Ribeiro (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Susanne Melior, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Michaela Šojdrová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Pilar Ayuso.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.


22. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 [2017/2125(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Frank Engel (A8-0025/2018)

Ο Frank Engel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Ελευθέριος Συναδινός, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Frank Engel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

23. Έργο και παρακαταθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έργο και παρακαταθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (2018/2530(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Željana Zovko, Tonino Picula και Eugen Freund.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Νότης Μαριάς, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Απαγορευμένες δραστηριότητες προώθησης συμφερόντων του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Barroso, όπως η συνάντησή του με τον Επίτροπο Katainen (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απαγορευμένες δραστηριότητες προώθησης συμφερόντων του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Barroso, όπως η συνάντησή του με τον Επίτροπο Katainen (2018/2605(RSP))

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Krisztina Morvai και Elly Schlein.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος


25. Διαγραφή ορισμένων τρίτων χωρών από τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργαζόμενων χωρών για φορολογικούς σκοπούς (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διαγραφή ορισμένων τρίτων χωρών από τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργαζόμενων χωρών για φορολογικούς σκοπούς (2017/2564(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Dariusz Rosati και Paul Tang, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo και Molly Scott Cato.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


26. Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ [2017/2115(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Ο Norbert Erdős παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mireille D'Ornano (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Momchil Nekov, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc και Daciana Octavia Sârbu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Norbert Erdős.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.


27. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec και Stanislav Polčák.


28. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 617.959/OJJE).


29. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.12.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου