Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2072(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0019/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0019/2018

Συζήτηση :

PV 01/03/2018 - 2
CRE 01/03/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

2. Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 [2017/2072(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sander Loones (A8-0019/2018)

Ο Sander Loones παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mady Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Esther de Lange, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Pervenche Berès, Sven Giegold, Jörg Meuthen, Theodor Dumitru Stolojan και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Thomas Mann, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Brian Hayes, Andrejs Mamikins και Κώστας Μαυρίδης.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Sander Loones.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου