Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0138(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0016/2018

Ingediende teksten :

A8-0016/2018

Debatten :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0050

Notulen
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel

3. Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Emmanuel Maurel leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, en Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Ivan Štefanec, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Gomes.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Emmanuel Maurel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 1.3.2018.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid