Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0138(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0016/2018

Predkladané texty :

A8-0016/2018

Rozpravy :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0050

Zápisnica
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel

3. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými dohodami, ktoré podliehajú oznamovaniu [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Emmanuel Maurel uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE a Pervenche Berès v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Ivan Štefanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić a Nicola Caputo.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Emmanuel Maurel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 1.3.2018.

Posledná úprava: 25. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia