Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0138(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0016/2018

Ingivna texter :

A8-0016/2018

Debatter :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0050

Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel

3. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Emmanuel Maurel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen och Pervenche Berès för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Ivan Štefanec, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić och Nicola Caputo.

Talare: Pierre Moscovici och Emmanuel Maurel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 1.3.2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy