Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2203(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0035/2018

Внесени текстове :

A8-0035/2018

Разисквания :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.17

Приети текстове :

P8_TA(2018)0059

Протокол
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел

4. Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма (разискване)
CRE

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прекъсване на източниците на доходи за джихадистите – борба с финансирането на тероризма [2017/2203(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Javier Nart (A8-0035/2018)

Javier Nart представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Clare Moody, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod и Ангел Джамбазки.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn и Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се: Julian King и Javier Nart.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.17 от протокола от 1.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност